Många av de största organisationerna för e-sport har sitt säte i Sydkorea, som i dagsläget är att betrakta som världen mäktigaste nation när det handlar om e-sport. Större delen av de organisationer vi ska gå igenom i den här artikeln är därför mycket riktigt från Sydkorea. Men vi börjar i USA.

MLG, eller Major League Gaming Corp är en av världens största organisationer för e-sport. De ägs sedan några år tillbaka av e-sportgiganten Blizzard och har sitt högkvarter i New York. Organisationen grundades 2002 och var då fristående. De expanderade snabbt och är att betrakta som en av pionjärerna inom e-sport då de låg bakom den första ligan som tv-sändes när de sände turneringar för spelet Halo 2. Organisationen skulle snart komma att utvecklas och breddas då de började arrangera turneringar för spel som Call of Duty: Modern Warfare 2 och Starcraft 2 bland många andra.

Korean e-Sports Association, eller KeSPA är medlem i Koreas olympiska kommittée. KeSPA handhar administrationen av 25 e-sporter i Korea, vilka inkluderar Dota 2, Starcraft 2 och Counter-Strike. Eftersom Sydkorea ofta vinner globala turneringar i många spel så är KeSPA tveklöst en av världens viktigaste e-sportorganisationer, och en stark röst vad gäller lobbyingen för att få med e-sport i olympiska spelen. De kommer med största säkerhet ha stort inflytande över vilket e-sportspel som kommer ingå i det olympiska utbudet när den dagen kommer.

International e-Sports Federation är också det en organisation som har sitt säte i Sydkorea. Deras uttalade mål är att få e-sport att bli allmänt erkänd som en legitim sport. Det gör de bland annat genom att knyta samarbeten med e-sportorganisationer över hela världen, genom att utbilda domare och varje år arrangera ett världsmästerskap.

Det här var bara ett axplock av några av de största globala organisationerna. Det finns stora organisationer också i Kina och Storbritannien bland många andra.